Ideal plant architecture in rice
(Nature Genetics 42:541,2010)
创新研究小组
曹晓风 陈明生 陈受宜
程祝宽 储成才 方荣祥
郭惠珊 焦雨铃 孔照胜
李传友 李家洋 林少扬
刘 俊 吕东平 钱 韦
邱金龙 王国栋 王秀杰
王永红 夏桂先 谢 旗
姚善国 张劲松 周俭民
周奕华 朱立煌 朱 祯
左建儒
  科研工作
在研课题
专利
出版物
发表论文
  实验室年报
  平台建设
分子生物学平台
细胞生物学平台
基因组分析平台
  相关链接
中科院网站
科技部网站
国家重点实验室网站
遗传发育所网站
微生物所网站
  访问量:
周俭民研究组在植物先天免疫研究上取得新进展
曹晓风研究组在表观遗传调控水稻重要农艺性状方面...
(14-02-24)
李家洋院士领衔团队荣获中国科学院杰出科技成就奖
(14-01-10)
植物基因组学国家重点实验室2013年度冬季青年学术论坛
(14-01-10)
植物基因组学国家重点实验室2013年度学术年会
(13-12-30)
李传友研究组在植物对害虫免疫机理研究中取得重要进展
(13-12-16)
李家洋研究组在独角金内酯信号转导分子机制研究中...
(13-12-12)
   
近期发表论文
Lei Li,Meng Li,Liping Yu,Zhaoyang Zhou,Xiangxiu Liang,Zixu Liu,Gaihong Cai,Liyan Gao,Xiaojuan Zhang,Yingchun Wang,She Chen,and Jian-Min Zhou. The FLS2-Associated Kinase BIK1 Directly Phosphorylates the NADPH Oxidase RbohD to Control Plant Immunity. Cell Host & Microbe. DOI:10.1016/j.chom.2014.02.009 (14-03-14)
Liya Wei,Lianfeng Gu,Xianwei Song,Xiekui Cui,Zhike Lu,Ming Zhou,Lulu Wang,Fengyi Hu,Jixian Zhai,Blake C. Meyers,and Xiaofeng Cao.Dicer-like 3 produces transposable element-associated 24-nt siRNAs that control agricultural traits in rice. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1318131111 (14-02-20)
Chunmei Guan,Xingchun Wang,Jian Feng,Sulei Hong,Yan Liang,Bo Ren,and Jianru Zuo. Cytokinin antagonizes abscisic acid-mediated inhibition of cotyledon greening by promoting the degradation of ABI5 protein in Arabidopsis. Plant Physiol. DOI:10.1104/pp.113.234740 (14-01-20)
Liuhua Yan ,Qingzhe Zhai,Jianing Wei,Shuyu Li,Bao Wang,Tingting Huang,Minmin Du,Jiaqiang Sun,Le Kang,Chang-Bao Li and Chuanyou Li. Role of Tomato Lipoxygenase D in Wound-Induced Jasmonate Biosynthesis and Plant Immunity to Insect Herbivores. PLoS Genetics. DOI:10.1371/journal.pgen.1003964 (13-12-13)
Liang Jiang,Xue Liu,Guosheng Xiong,Huihui Liu,Fulu Chen,Lei Wang,Xiangbing Meng,Guifu Liu,Hong Yu,Yundong Yuan,Wei Yi,Lihua Zhao,Honglei Ma,Yuanzheng He,Zhongshan Wu,Karsten Melcher,Qian Qian,H. Eric Xu,Yonghong Wang,Jiayang Li. DWARF 53 acts as a repressor of strigolactone signalling in rice. Nature. DOI:10.1038/nature12870 (13-12-12)
学术报告
(14-01-07)
(13-12-11)
(13-12-06)
©2008-2009 中科院遗传发育所植物基因组学国家重点实验室 版权所有 京ICP备09063187号
通讯地址:北京市朝阳区北辰西路1号院2号,植物基因组学国家重点实验室
邮编: 100101 邮件:plantgenomics@genetics.ac.cn , 电话:010-64806595