DWARF 53 acts as a repressor of strigolactone
signalling in rice (Nature 504: 401-405, 2013)
创新研究小组
白 洋 曹晓风 陈明生
陈受宜 程祝宽 储成才
方荣祥 郭惠珊 焦雨铃
孔照胜 李传友 李家洋
林少扬 刘 俊 吕东平
钱 韦 钱文峰 邱金龙
王国栋 王秀杰 王永红
夏桂先 谢 旗 姚善国
张劲松 周俭民 周奕华
朱立煌 朱 祯 左建儒
  科研工作
在研课题
专利
出版物
发表论文
  实验室年报
  平台建设
分子生物学平台
细胞生物学平台
基因组分析平台
  相关链接
中科院网站
科技部网站
国家重点实验室网站
遗传发育所网站
微生物所网站
  访问量:
植物基因组学国家重点实验室郭惠珊课题组在...
朱立煌研究组和袁隆平等在两系杂交稻产量杂种优势...
(16-09-27)
高彩霞研究组和李家洋研究组在利用CRISPR/Cas9技术...
(16-09-13)
王永红研究组和李家洋研究组在拟南芥MAPK信号途径...
(16-09-13)
2016年全国植物生物学大会第二轮通知
(16-09-10)
程祝宽研究组在水稻联会复合体相关蛋白研究中取得...
(16-09-07)
祝贺方荣祥院士获得“中国植物病理学会终身成就奖”
(16-08-18)
   
近期发表论文
Xiaolu Yang, Jinqiang Nian, Qingjun Xie, Jian Feng, Fengxia Zhang, Hongwei Jing, Jian Zhang, Guojun Dong, Yan Liang, Juli Peng, Guodong Wang, Qian Qian, Jianru Zuo. Rice Ferredoxin-Dependent Glutamate Synthase Regulates Nitrogen-Carbon Metabolomes and Is Genetically Differentiated between japonica and indica Subspecies. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2016.09.004 (16-09-26)
Dayong Li, Zhiyuan Huang, Shuhui Song, Yeyun Xin, Donghai Mao, Qiming Lv, Ming Zhou, Dongmei Tian, Mingfeng Tang, Qi Wu, Xue Liu, Tingting Chen, Xianwei Song, Xiqin Fu, Bingran Zhao, Chengzhi Liang, Aihong Li, Guozhen Liu, Shigui Li, Songnian Hu, Xiaofeng Cao, Jun Yu, Longping Yuan, Caiyan Chen, Lihuang Zhu. Integrated Analysis of Phenome, Genome, and Transcriptome of Hybrid Rice Uncovered Multiple Heterosis-Related Loci for Yield Increase. Proc Natl Acad Sci U S A. DOI:10.1073/pnas.1610115113 (16-09-26)
Jun Li, Xiangbing Meng, Yuan Zong, Kunling Chen, Huawei Zhang, Jinxing Liu, Jiayang Li, and Caixia Gao. Gene Replacements and Insertions in Rice by Intron Targeting Using CRISPR–Cas9. Nature Plants. DOI:10.1038/nplants.2016.139 (16-09-13)

Weiyan Jia, Baohua Li, Shujia Li, Yan Liang, Xiaowei Wu, Mei Ma, Jiyao Wang, Jin Gao, Yueyue Cai, Yuanya Zhang, Yingchun Wang, Jiayang Li, and Yonghong Wang. Mitogen-Activated Protein Kinase Cascade MKK7-MPK6 Plays an Important Role in Plant Development and Regulates Shoot Branching by Phosphorylating PIN1 in Arabidopsis. PLOS Biology. DOI:10.1371/journal.pbio.1002550

(16-09-13)
Jianhui Ji, Ding Tang, Yi Shen, Zhihui Xue, Hongjun Wang, Wenqing Shi, Chao Zhang, Guijie Du, Yafei Li, and Zhukuan Cheng. P31comet, a Member of the Synaptonemal Complex, Participates in Meiotic DSB Formation in Rice. Proc Natl Acad Sci U S A. DOI:10.1073/pnas.1607334113 (16-09-07)
学术报告
(16-09-18)
(16-09-06)
(16-08-04)
©2008-2009 中科院遗传发育所植物基因组学国家重点实验室 版权所有 京ICP备09063187号
通讯地址:北京市朝阳区北辰西路1号院2号,植物基因组学国家重点实验室
邮编: 100101 邮件:plantgenomics@genetics.ac.cn , 电话:010-64806595