DWARF 53 acts as a repressor of strigolactone
signalling in rice (Nature 504: 401-405, 2013)
创新研究小组
曹晓风 陈明生 陈受宜
程祝宽 储成才 方荣祥
郭惠珊 焦雨铃 孔照胜
李传友 李家洋 林少扬
刘 俊 吕东平 钱 韦
邱金龙 王国栋 王秀杰
王永红 夏桂先 谢 旗
姚善国 张劲松 周俭民
周奕华 朱立煌 朱 祯
左建儒
  科研工作
在研课题
专利
出版物
发表论文
  实验室年报
  平台建设
分子生物学平台
细胞生物学平台
基因组分析平台
  相关链接
中科院网站
科技部网站
国家重点实验室网站
遗传发育所网站
微生物所网站
  访问量:
谢旗研究组在真核生物ERAD平衡调控的研究中...
张劲松研究组和陈受宜研究组发现大豆miR172a提高耐...
(16-06-07)
北京农学院师生参观植物基因组学国家重点实验室
(16-06-06)
程祝宽研究组在油菜雄性不育调控分子机理合作研究...
(16-05-20)
储成才研究组在亚洲稻群体结构和演化研究上取得新进展
(16-05-14)
焦雨铃研究组在选择性剪切对拟南芥蛋白质多样性贡...
(16-05-06)
曹晓风研究组发现植物组蛋白去甲基化酶招募的新机制
(16-04-27)
   
近期发表论文

Qian Chen,Yongwang Zhong,Yaorong Wu,Lijing Liu,Pengfei Wang,Ruijun Liu,Feng Cui,Qingliang Li,Xiaoyuan Yang,Shengyun Fang & Qi Xie. HRD1-mediated ERAD tuning of ER-bound E2 is conserved between plants and mammals. Nature Plants. DOI:10.1038/nplants.2016.94

(16-06-21)
Wen-Jia Pan,Jian-Jun Tao,Tong Cheng,Xiao-Hua Bian,Wei Wei,Wan-Ke Zhang,Biao Ma,Shou-Yi Chen,Jin-Song Zhang. Soybean miR172a improves salt tolerance and can function as a long distance signal. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2016.05.010 (16-06-07)
Yang Ou,Xiaoting Lu,Quaner Zi,Qingqing Xun,Jingjie Zhang,Yujun Wu,Hongyong Shi,Zhuoyun Wei,Baolin Zhao,Xiaoyue Zhang,Kai He,Xiaoping Gou,Chuanyou Li and Jia Li. RGF1 INSENSITIVE 1 to 5, a group of LRR receptor-like kinases, are essential for the perception of root meristem growth factor 1 in Arabidopsis thaliana. Cell Research. DOI:10.1038/cr.2016.63 (16-06-01)
Qiang Xin,Yi Shen,Xi Li,Wei Lu,Xiang Wang,Xue Han,Faming Dong,Lili Wan,Guangsheng Yang,Dengfeng Hong and Zhukuan Cheng. MS5 mediates early meiotic progression and its natural variants may have applications for hybrid production in Brassica napus. The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.15.01018 (16-05-19)
Hongru Wang,Xun Xu,Filipe Garrett Vieira,Yunhua Xiao,Zhikang Li,Jun Wang,Rasmus Nielsen,Chengcai Chu. The Power of Inbreeding: NGS Based GWAS of Rice Reveals Convergent Evolution during Rice Domestication. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2016.04.018 (16-05-13)
学术报告
(16-06-12)
(16-05-09)
(16-03-22)
©2008-2009 中科院遗传发育所植物基因组学国家重点实验室 版权所有 京ICP备09063187号
通讯地址:北京市朝阳区北辰西路1号院2号,植物基因组学国家重点实验室
邮编: 100101 邮件:plantgenomics@genetics.ac.cn , 电话:010-64806595